Zgoda użytkownika

  • Definicje

„Właściciel” – Administrator strony help-inpoland.com

„Strona” – projekt internetowy Właściciela: «help-inpoland.com» – portal informacyjny dostępny pod adresem https://help-inpoland.com/.

„Użytkownik” to każda osoba, która uzyskuje dostęp, łączy się lub pomaga jakiejkolwiek osobie trzeciej w uzyskaniu dostępu do wszelkiego rodzaju informacji lub treści, które są zamieszczane w Witrynie Właściciela, a także, do których prowadzą linki wymienione w Witrynie , pobrane z Witryny, lub uzyskane poprzez dostęp do Witryny.

  • Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Umowa o korzystanie z Witryny (zwana dalej „Umową”) jest zawierana między Właścicielem a dowolnym Użytkownikiem. Dostęp do dowolnej sekcji Witryny, a także umieszczanie linków do niej, cytowanie i przedruk materiałów z Witryny oznacza prawnie wiążącą zgodę Użytkownika na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Właściciel i Użytkownik zwani są łącznie „Stronami”.

  • Zastrzeżenie

3.1. Usługi Witryny są świadczone „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Użytkownik dobrowolnie odmawia ścigania właścicieli serwisu i zadośćuczynienia za ewentualną szkodę wyrządzoną zdrowiu lub mieniu Użytkownika.

3.2. Ani administracja Witryny, ani jej partnerzy lub pracownicy nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego działania Witryny; ani nie gwarantują, że wyniki uzyskane z korzystania z Witryny lub dokładność i przydatność jej materiałów będą takie.

  • Zmiana zawartości Witryny

4.1. Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w tej Witrynie są dostarczane bez gwarancji, że nie mogą zawierać błędów. Właściciel Witryny ma prawo do zmiany informacji i materiałów zamieszczonych na tej stronie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach.

  • Zmiana warunków

5.1. Niniejsza Umowa nie jest umową. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zarówno do zmiany niniejszej Umowy, jak i wprowadzenia nowej. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów serwisu po zmianie Umowy oznacza automatycznie ich akceptację.

  • Obrazy

6.1. Wszystkie obrazy na naszej stronie zostały znalezione za pomocą wyszukiwarek, więc nie możemy z góry określić, w jakich warunkach są rozpowszechniane i kto jest ich autorem. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do dowolnego obrazu użytego na help-inpoland.com i chcesz złożyć skargę na jego użycie, skontaktuj się z nami za pomocą formularza opinii, a my usuniemy go z naszej witryny lub spełnimy Twoje warunki jego użycie.

W tym celu podaj informacje o przedmiocie prawa, informacje o właścicielu praw autorskich oraz adres strony z naszej witryny internetowej, która zawiera dane naruszające prawa autorskie.

  • Materiał wideo

7.1. Wszystkie materiały wideo zamieszczone na Stronie są pobierane z serwisu www.youtube.com i są w stanie otwartym do użytku, dla którego dostarczany jest specjalny kod odtwarzacza. Nie przechowujemy żadnych filmów bezpośrednio na naszym serwerze. Dlatego wszelkie pytania i roszczenia dotyczące materiałów wideo zamieszczonych na naszej stronie należy kierować bezpośrednio do użytkowników www.youtube.com, którzy zamieścili tam materiały, do których posiadasz prawa autorskie lub do administracji serwisu www.youtube.com.

  • Obowiązki Użytkownika

8.1. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą być uznane za naruszające prawo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalne działanie Witryny i usług Witryny.

8.2. Wykorzystywanie materiałów z Serwisu bez zgody właścicieli praw autorskich jest niedozwolone. Do zgodnego z prawem korzystania z materiałów Serwisu konieczne jest zawarcie umów licencyjnych (uzyskanie licencji) od Właścicieli Praw Autorskich.

8.3. Przy cytowaniu materiałów z Witryny, w tym dzieł chronionych prawem autorskim, wymagany jest aktywny link do Witryny.

8.4. Komentarze i inne wpisy Użytkownika w Serwisie nie powinny być sprzeczne z wymogami ustawodawstwa Ukrainy , Polski oraz ogólnie przyjętymi normami moralności i etyki.

8.5. Użytkownik jest ostrzegany, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się na stronie.

8.6. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnych bezpośrednich ani pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w związku z ewentualnymi lub poniesionymi stratami lub szkodami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarach lub usługach, dostępne lub otrzymane za pośrednictwem zewnętrznych witryn lub zasobów lub innych kontaktów Użytkownika, które wprowadził, korzystając z informacji zamieszczonych w Witrynie lub linków do zewnętrznych zasobów.

8.7. Użytkownik akceptuje postanowienie, że wszystkim materiałom i usługom Witryny lub jakiejkolwiek ich części mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką reklamą.