Polityka prywatności

Dotyczy przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających zasób internetowy help-inpoland.com.

Korzystanie z serwisu https://help-inpoland.com/ (zwanego dalej Serwisem) oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę oraz warunki przetwarzania jego danych osobowych w niej określonych. W przypadku braku zgody na te warunki, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z tego zasobu.

Dane osobowe użytkowników otrzymane i przetwarzane przez Witrynę

Na potrzeby niniejszej Polityki „dane osobowe użytkownika” oznaczają:

 1. Dane osobowe, które użytkownik podaje o sobie samodzielnie, opuszczając aplikację, dokonując zakupu, rejestrując się (zakładając konto) lub w innym procesie korzystania z serwisu.
 2. Dane, które są automatycznie przesyłane przez Serwis podczas korzystania z niego za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, w tym adres IP. Informacje z plików cookie. Informacje o przeglądarce użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do witryny), czasie dostępu, adresie żądanej strony.
 3. Dane, które są dostarczane do Witryny w celu świadczenia usług i/lub sprzedaży towarów i/lub dostarczania innych wartościowych przedmiotów odwiedzającym witrynę, zgodnie z działaniami tego zasobu:

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie serwisu https://help-inpoland.com/ i nie kontroluje i nie odpowiada za strony osób trzecich, do których użytkownik może skorzystać z linków dostępnych w zasobach https://help-inpoland. pl/. Na takich stronach mogą być gromadzone lub żądane od użytkownika inne dane osobowe, a także mogą być wykonywane inne działania.

Witryna co do zasady nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podawanych przez użytkowników oraz nie kontroluje ich zdolności do czynności prawnych. Jednak serwis help-inpoland.com wychodzi z założenia, że użytkownik podaje rzetelne i wystarczające dane osobowe dotyczące zagadnień zaproponowanych w formularzach tego zasobu i na bieżąco aktualizuje te informacje.

Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

Witryna gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług i/lub sprzedaży towarów i/lub dostarczania innych wartości dla odwiedzających Witrynę.

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 1. Komunikacja z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z serwisu, świadczenia usług, a także przetwarzanie żądań i wniosków od użytkownika
 2. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania podmiotom trzecim
 3. Serwis przechowuje dane osobowe użytkowników zgodnie z wewnętrznymi regulaminami poszczególnych usług, np. Google Analiza .
 4. W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób.

Serwis ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania poprzez wyrażenie zgody na podanie tych danych;
 • Przekazanie jest konieczne w ramach korzystania przez użytkownika z określonej witryny help-inpoland.com lub w celu dostarczenia towarów i/lub usług na rzecz użytkownika;
 • Przekazanie jest przewidziane przez prawo ukraińskie i polskie lub inne obowiązujące ustawodawstwo w ramach procedury ustanowionej przez prawo;
 • W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Serwisu lub osób trzecich w przypadkach, gdy użytkownik narusza Umowę z Użytkownikiem Serwisu;
 • Podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryna kieruje się prawem Ukrainy i Polski „O danych osobowych” w Internecie.

Zmiana przez użytkownika danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili zmienić (aktualizować, uzupełnić) podane przez siebie dane osobowe lub ich część, a także parametry ich poufności, pozostawiając oświadczenie administracji serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, składając oświadczenie do administracji.

 • Formularz zwrotny:

Środki podjęte w celu ochrony danych osobowych użytkowników

Witryna podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich z nim.

Zmiana Polityki Prywatności

 • Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej.
 • Niniejsza Polityka oraz relacje pomiędzy użytkownikiem a Serwisem powstałe w związku ze stosowaniem Polityki Prywatności podlegają prawu ukraińskiemu oraz prawu polskiemu.

Informacja zwrotna. Pytania i sugestie

Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki należy kierować na adres:

 • Formularz zwrotny: